POHYBUJI SE V RŮZNÝCH ROVINÁCH DISCIPLÍNY
OBECNĚ ZVANÉ DESIGN. HLEDÁM PŘIROZENÝ VZTAH MEZI FUNKCÍ
A OSOBITÝM VÝRAZEM PRODUKTU.